เนื้อเพลง สู้ไม่ถอย สู้เข้าไปอย่าได้ถอย มวลชนคอยเอาใจช่วยอยู่ รวมพลังทำลายเหล่าศัตรู พวกเราสู้เพื่อความยุติธรรม เราเดินเคียงบ่าเคียงไหล่ ก้าวเข้าไปด้วยใจมุ่งมั่น เขาจะฟาดเขาจะฟัน พวกเราไม่พรั่นพวกเราสู้ตาย สู้เข้าไปอย่าได้หนี เพื่อเสรีภาพอันยิ่งใหญ่ รวมพลังผองเราเหล่าชาวไทย สู้ขาดใจพวกเราเสรีชน เร็วเร็วมา มาร่วมกันเดิน เรามาเดิน เหล่าประชาชน จงร่วมใจ เดินเข้าไป จงคว้าชัยมาให้มวลชน ความตายนั่นหรือ เราไม่กลัว เราไม่เกรง ใครมาข่มเหง เราจะสู้เราไม่ถอย เราจะสู้จนชีพหลุดลอย ไทยจะต้องเป็นไทย